Q2D Solutions

Vi tar dina affärer till webben och mobilen

Vad vi gör

Licensfri Integration med vår egen plattform ReMix

Q2d kan integration och vår lösning har använts i affärskritiska applikationer i snart 10 år. Driftsäker och mycket ekonomisk.

Vi integrerar mot alla typer av affärssystem och andra system. För flera affärssystem finns färdiga mallar. Exempelvis för SAP ERP.

IoT-lösningar baserade på LoRaWAN

Testa IoT-lösningar i er verksamhet. Starta ett prototypprojekt ihop med oss.

Vår programvara SenseSec är en plattform som gör det enkelt att komma igång med IoT.

Klicka här för att läsa mer om SenseSec!

Licensfria webbportaler och mobila appar

Med modern webbteknik och öppna standarder, digitaliserar vi våra kunders affärsprocesser. Inga licenskostnader. Driftsäkra, hållbara och uppgraderingsbara.

Tekniskt bygger gränssnittet i ReMix på modern webbteknik. API-orienterad arkitektur UI/UX HTML5, Angular och Material design

Om OSS

Q2d är ett företag med experter på integration till affärssystem. Vi bygger kundunika webbportaler och mobila appar som oftast är integrerade mot företags affärssystem. Vi jobbar med öppen källkod och licensfria produkter.

Vi har även utvecklat en egen programvara, SenseSec, för att hantera säkerhet i IoT nätverk.

I samband med SenseSec erbjuder vi tjänsten att ihop med oss testa IoT-nätverk och lösningar i er verksamhet.

Kontakta Oss

Kontor i Lund

Ideon, Scheelevägen 17
223 70 Lund

E-post

info@q2d.se

Telefon

+46 - (0)46 - 286 24 10