ReMix Webb

q2d förenklar och effektiviserar verksamheter med hjälp av webblösningar

 Här är några exempel på olika typer av webblösningar q2d varit involverade i:

  • Intern säljportal. Portalen sammanställer information ifrån flera olika system (CRM, ERP, BI) och informationen presenteras i ett användarvänligt gränssnitt.
  • Mobil kundportal. B2C. Privatpersoner kan i sin mobiltelefon teckna avtal samt följa upp sitt avtal med företaget. Man når lösningen från appar för Apple, Android och Windows Phone samt ifrån mobiltelefonens webbläsare.
  • Kundportal. e-handel B2B. Kunderna kan se lagersaldon och lägga orders. De ser sina kundunika artiklar, avtal och priser, tidigare betällningar m m.
  • Kundportal för maskintillbehör:  e-handel B2B. Kunderna kan se sina maskiner och de tillbehör som passar till dessa maskiner. De kan se lagersaldon lägga order m m.
  • Sälj- och offerthanteringssystem. En global CRM lösning där egna säljare och fristående agenter loggar in och skapar offerter. Produkterna är komplexa och unika och offerten skapas i en produktkonfigurator.
  • Kundserviceportal. Alla Sveriges medborgare kan själv söka och hämta dokument och blanketter (self service) samt underhålla personliga data. Inloggning sker via bank ID.
  • Intranät. Globalt intranät med dokumenthantering och samarbetsprogram.
  • Logistikportal. Logistikansvarig får i en portal överblick över logistikflödet. Data ifrån leverantörer och transportörer är integrerade i logistikportalen.
  • Kundportal för orderläggning och self service. e-handel B2B.
  • Samarbetsportal för musikintresserade. Hantering av noter on-line. Integration med smartphones och iPad.