Utbildning och Workshop

Workshop

Halvdag Workshop (ca 4 timmar)

Vi håller en workshop under en halvdag.

Under den här sessionen kommer vi att presentera de olika möjligheterna med modern webbteknik och integration. Som deltagare får du en förståelse för hur moderna applikationer byggs upp i flera lager med möjlighet till koppling eller drift i molnet. Arkitektur och teknik matchas sedan med 1 konkret behov från verksamheten, som sedan används som tema för workshopen.

Målet för deltagarna är att få en introduktion till ny teknik och nya arbetsmetoder som öppnar helt nya möjligheter och snabba resultat. Inga särskilda kunskaper i programmering krävs.

Användargränssnittet bygger på ”Single Page Application” (SPA) och vi använder främst AngularJS för att strukturera webbapplikationen.

För backend sätter vi upp en enkel webbserver i NodeJS där vi kan skapa exakt de API som behövs för att modellera fram användarupplevelsen.

Max 10 deltagare
Pris: 6.000 SEK

workshop

Heldag Workshop (ca 8 timmar)

Vi håller en workshop under en heldag.

Under den här dagen kommer vi att presentera de olika möjligheterna med modern webbteknik och integration. Som deltagare får du en djupare förståelse hur moderna applikationer byggs upp i flera lager, med möjlighet till koppling eller drift i molnet.

Arkitektur och teknik matchas sedan med upp till 3 konkreta behov i er egen verksamhet. Innan dagen är slut kommer minst en applikation vara designad och användbar som till exempel prototyp eller proof of concept.

En workshop kan följas upp av flera, om denna arbetsform passar just er organisation.

Målet för deltagarna är att få en introduktion till ny teknik och nya arbetsmetoder som öppnar helt nya möjligheter och snabba resultat. Förkunskaper i programmering är en fördel för att aktivt kunna deltaga i arbetet men inte ett krav.

Användargränssnittet bygger på ”Single Page Application” (SPA) och vi använder främst AngularJS för att strukturera webbapplikationen.

För backend sätter vi upp en webbserver i ASP.NET och fördjupar oss i säkerhet och modellering kring API.

Max 8 pers
Pris 12.000 SEK

 

Utbildning

Vi utbildar er personal att arbeta med vår teknik.

Utbildningen sker delvis på plats men också med support och uppgifter på distans.

workshop
Många företag och organisationer har duktiga programmerare anställda och är inte i akut behov att ta in externa resurser. Vi kan erbjuda inspiration och fördjupad kunskap i modern applikationsutveckling som ett utbildningspaket.

Vi har arbetat med vårt tekniska koncept i snart 3 år och kan således dela med oss av den erfarenheter och kunskap vi har byggt upp.

För de fördjupande utbildningarna ser vi gärna att deltagarna redan har goda kunskaper inom webbutveckling och förståelse för de krav som ställs på en affärsapplikation (kundportal, e-handel osv).

Eftersom arkitekturen i vår tekniklösning består av flera lager går det att bryta ut den del som är mest relevant för deltagaren: Användargränssnitt (UI/UX), API och Integration.

Pris: från 4.000 SEK/deltagare, beroende på omfattning och förkunskaper.

 

 

Programmeringscoach och arkitektbollplank

Två tjänster som vi erbjuder innebär utbildning  på plats;  programmeringscoach och arkitektbollplank.

En programmeringscoach delar med sig av exempelkod och best practice, som vi har byggt upp under de år vi har arbetat med modern webbteknik.

Ett bollblank till arkitekten ger tips och råd hur den nuvarande arkitekturen steg för steg kan vridas mot en API-orienterad arkitektur. Vi kan med exempel från de projekt vi har arbetat med, visa på nya sätt att lösa era utmaningar.

Vi erbjuder också supportpaket i olika nivåer där vi tar över hela eller delar av en IT-lösning eller projekt.

För företag och organisationer med egna utvecklare finns det möjlighet att teckna ett samarbetsavtal med fokus på support. Detta kan gälla konkreta problemlösningar som ligger inom vårt teknikområde. Supporten utförs antingen som hjälp till självhjälp med coach eller att vårt team helt löser en konkret uppgift.

Supportavtalet som tecknas reglerar omfattning av uppgifter och inom vilken tid vi ska återkomma med lösning.