We make SAP easy to use

ReMix gör det enkelt för användarna att arbeta med SAP

q2d arbetar med att göra SAP-data tillgängligt i andra applikationer och genom andra användargränssnitt än SAP GUI. Ofta handlar det om att göra SAP mer lättanvänt.

 Förenkla för ”sällananvändare” av SAP

Med ReMix skapar du snabbt och till en låg kostnad användarvänliga gränssnitt.

SAP Netweaver Gateway och SAP Hana

ReMix mobil och ReMix webb kan ansluta direkt mot SAP via Netweaver Gateway och SAP Hana.

Vill du veta mer?  Kontakta q2d.