Dec 2011
Innovativ integration för bättre kommunikation med kunderna

Vår uppdragsgivare vill med modern webbteknik skapa en tjänsteportal för att öka servicegraden mot kunder och partners.

q2d levererar en lösning som syftar till att vi snabbt och kostnadseffektivt ska kunna utveckla nya, samt förändra existerande, IT-lösningar.

Vi skapar ett anpassat integrationslager som möjliggör framtida e-handel och mobilitet. Integrationslagret kommunicerar med flera olika affärssystem som exempelvis SAP ERP och även andra informationskällor.

Publicerad i Nyheter