Musikportal, smartphones och iPad

q2d deltar i projekt Aqordo (www.aqordo.se). Projekt Aqordo vänder sig till människor som musicerar (sjunger eller spelar instrument) och som vill vidareutveckla sig musikaliskt samt förenkla sina musikaliska aktiviteter (repetera, hantera noter, träna gehör, kommunicera med sin kör eller musiklärare, m.m.).

I projektet byggs en webbportal baserad på Open Source. Digitala noter presenteras och hanteras på surfplatta (iPad) resp smartphones (iPhone och Android). Användaren erhåller därmed en digital notpärm uppkopplad till Internet med inbyggd musiklärare, notarkiv och musikaliska IT-verktyg för att varsomhelst och närsomhelst kunna utföra sina aktiviteter.

Publicerad i Okategoriserade