Månad: april 2017

April 2017
LoRaWAN

q2d kan nu erbjuda en komplett lösning för hantering av IoT nätverket baserade på LoRaWAN tekniken. Lösningen innehåller infrastruktur för dig som vill sätta upp ett eget LoRaWAN nätverk (sensorer och gateways) och programvara. Programvaran svarar för drift och övervakning

Publicerad i Nyheter