Månad: maj 2013

Maj 2013
Ny app ger Skånska Energis kunder bättre service

Skånska Energi lanserar en app avsedd för sina befintliga kunder samt för nya kunder som vill teckna avtal. Appen baseras på Remix, q2d´s mobila portal, och är fullt integrerad med affärssystem och CMS-system på Skånska Energi. Den finns att ladda

Publicerad i Nyheter