Månad: mars 2013

Mars 2013
Ny kundportal med e-handel underlättar för Boxons kunder

Boxon lanserar en ny kundportal för affärsområde Mark. Detta är ytterligare ett steg i Boxons satsning på att underlätta för sina kunder med moderna användarvänliga IT-lösningar. Kundportalen kallad ”Mina sidor” innehåller e-handel samt diverse kundunika tjänster. Lösningen är levererad av

Publicerad i Nyheter